คิดจะถมดิน ควรเลือกถมแบบเป็นคันละ หรือ แบบรับเหมา

การเลือกวิธีการถมดิน และ วิธีการจ่ายเงิน

ส่วนใหญ่ จะมีให้เลือกอยู่สองแบบ หลักๆ คือ แบบเหมาจ่าย และ แบ่งจ่ายเป็นคันละ

การเลือกซื้อ แบบแบ่งจ่าย

ซื้อแบบราคา ถมดิน คันละ หรือ คิวละ ซึ่งอาจรวมเครื่องจักรในการทำงาน หรือ ไม่รวม ซึ่งจะจ่ายแยก ค่าเครื่องจักรแบบเช่นรายวัน ซึ่งวิธีการนี้ อาจซื้อเพื่อมาเติมบ้างส่วนที่ขาด แต่ส่วนใหญ่จะพบ ในกรณีที่สร้างบ้านก่อน และ ถมที่ดินทีหลัง ซึ่งจะนำดินมาใส่ช่องคานคอดิน หรือ ส่วนต่างๆ และ ยากในการคำนวณปริมาณให้เป็นงานเหมา ว่าจำเป็นจะต้องใช้ดินเท่าไร โดยขั้นตอนแบบนี้ ส่วนใหญ่จะใช้ในต่างจังหวัด ถมที่ดินข้างบ้าน ซึ่งง่ายต่อการนับคันรถ ไม่รีบที่จะถม หรือ ถมไปเรื่อยๆ ค่อยๆ ใช้พื้นที่ ไม่มีปัญหาเรื่องการจราจร ซึ่งแตกต่างจากกรุงเทพฯ หรือ การซื้อจำนวนไม่เยอะ เช่น บ้านในเมือง ซื้อ ดินปลูกต้นไม้ ไปทำสวน หรือ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ซื้อดินเพื่อไปถมเอง ปัญหาในกรณีคือ การซื้อเป็นคันละ หรือ คิวละ จำเป็นต้องรู้เรื่องงานก่อสร้าง วิธีการถมดิน สามารถควบคุมงานได้ แต่ถ้าประสบการณ์น้อย จะเจอกับปัญหาต่างๆ เช่น ไม่มีแผ่นเหล็ก รถดินจมในพื้นที่ รถแมคโครจมในพื้นที่ ปัญหาเรื่อง การเปิดเส้นทางพื้นขนส่งดิน ดังนั้น จะจำกัดงบประมาณได้ยาก หรือ ใช้งบประมาณเกิน

รถบรรทุก หกล้อ ส่งดิน

การเลือกซื้อ แบบเหมา

ราคารวมดิน วัสดุ เครื่องจักร และ ค่าดำเนินการต่างๆ วิธีการนี้ ง่าย เหมาะ และ สะดวก สำหรับท่านเจ้าของที่ดินทั่วไป ที่ไม่ได้ทำอาชีพก่อสร้าง ซึ่งง่ายต่อการควบคุม ให้ผู้รับเหมาถมดินดำเนินการทั้งหมด ลูกค้าในกรุงเทพฯ มากกว่า 95% เลือกใช้วิธีนี้ เพราะ ไม่จำเป็นต้องมีลูกน้อง มานั่งนับรถ หรือ วัดคิว ไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องเครื่องจักร และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการทำงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ งานเสร็จตามกำหนดเวลา

 

การจ่ายเงินค่าถมดิน

สำหรับการซื้อแบบ เป็นคันละ คิวละ จะจ่ายเมื่อมีดินมาลงเลย หรือ สิ้นสุดของแต่ละวันที่ทำงาน

สำหรับการซื้อแบบเหมา จะมีการเซ็นสัญญา แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตามตกลงกันเมื่องานถึงเป้าหมาย

Enjoyed this post? Share it!