ถมดินนานแค่ไหน ถึงสร้างบ้านได้

ส่วนใหญ่การถมดินสร้างบ้าน จะต้องมีการเตรียมการก่อนล่วงหน้า สมัยก่อนมีการถมที่ดินทิ้งไว้ มากกว่า 2-3 ปี ก่อนการสร้างบ้าน เนื่องจากเครื่องมือ เครื่องจักรไม่ทันสมัย และ ส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนในการถม แต่ ณ.ปัจจุบัน ขั้นตอน และ วิธีการถมดิน ได้เปลี่ยนไปมาก โดยปัจจุบันมีการนำเครื่องจักรเข้ามาทำงาน รวมถึงวิธีการที่ทันสมัยขึ้น และ บดอัดได้ดีขึ้น จึงทำให้สามารถสร้างบ้านได้เลย หลังจากการถมดิน

ชนิดของดินในการถมดิน

ชนิดของดินที่เลือกใช้ในการถมที่ดิน มีผลการระยะเวลาในการขึ้นก่อสร้างอย่างมาก สำหรับการถมดินสร้าง ส่วนใหญ่จะใช้ดินถมทั่วไป มีลักษณะเป็นดินเหนียวสีดำ ราคาถูก เน้นดินที่สามารถปลูกต้นไม้ได้เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว แต่ดินประเภทนี้ เมื่อถมเสร็จต้องใช้เวลานาน หรือ อย่างน้อย 2-3 เดือนก่อนขึ้นงานก่อสร้างได้

  • ดินลูกรัง : เป็นดินแห้ง ผสมหิน สามารถบดอัดได้ดี ราคาสูง สำหรับการถมที่ ในเมือง เมื่อถมเสร็จแล้วสามารถขึ้นก่อสร้างได้ทันที แต่สามารถปลูกต้นไม้ได้ยากมาก ส่วนใหญ่ใช้ทำถนน หรือ โรงงาน
  • ดินดาน : เป็นดินแห้ง ออกสีเหลือง สามารถบดอัดได้ดี ราคาไม่แพง แต่ไม่สามารถถมในช่วงหน้าฝน เนื่องจากเป็นดินชั้นลึก แห้ง บ่อดินน้ำจะท่วมในช่วงหน้าฝน เมื่อถมเสร็จ ขึ้นก่อสร้างได้ทันที แต่ปลูกต้นไม้ได้อยาก
  • ดินถมทั่วไป : เหมาะสำหรับการถมเพื่อสร้างบ้าน เนื่องจาก ราคาถูก และ ปลูกต้นไม้ได้ง่ายเมื่อสร้างบ้านเสร็จ แต่เมื่อถมเสร็จควรรอให้ดินทรุดตัว จนสามารถขึ้นตอกเข็มได้ หรือ สามารถจ่ายถมแบบบดอัดพิเศษเพื่อให้ขึ้นก่อสร้างได้ทันที
พื้นที่ก่อนการถมดิน เสริม 50 เซ็นติเมตร สร้างบ้าน พื้นที่หลังการถมดิน เสริม 50 เซ็นติเมตร สร้างบ้าน

ระดับความลึกในการถม

ความลึก หรือ ระดับความสูงในการถมใหม่ มีผลกับระยะเวลา ที่จะสามารถขึ้นงานก่อสร้างได้ เราจะมุ่งเน้นอธิบายในส่วนการใช้ ดินถมที่ทั่วไป ซึ่งจะใช้ดินประเภทนี้ถมดินสร้างบ้าน มากกว่า 95% ของที่เคยทำมา และ มองการตอกเข็มแบบทั่วไปที่ความลึก 18 – 21 เมตร

  • ถมไม่เกิน 50 เซ็นติเมตร จากดินเดิม : สามารถสร้างได้ทันที เนื่องจากมีผลของดินถมใหม่ ต่อเสาเข็มน้อยมาก
  • ถมมากกว่า 50 เซ็นติเมตร จนถึง 2 เมตร : ควรถมก่อนสร้าง และ รอให้ผ่านหน้าฝนอย่างน้อย 1 หน้าฝน เพื่อให้ดินโดนแดดโดนน้ำ จะช่วยให้ดินเซ็ตตัวได้ดี และ ควรเริ่มตอกเข็มในช่วงหน้าหนาว หรือ หน้าร้อน
  • ถมมากกว่า 2 เมตร : ควรถมดินเตรียมการไว้ก่อน อาจจะต้องมากกว่า 1 ปี หรือ ถ้าจำเป็นต้องการใช้พื้นที่ด่วน ต้องเปลี่ยนวัสดุในการถมเป็น ดินดาน หรือ ดินลูกรัง และ ต้องบดอัดเป็นชั้น

การวิเคราะห์ว่าสร้างบ้านได้หรือยัง

ดินที่ถมใหม่ มีความแห้งพอ ที่จะนำเครื่องมือ เครื่องจักรขึ้นไปติดตั้งบนแปลงที่ดิน และ สามารถทำงาน ตอกเข็ม หรือ เจาะเข็มได้

Enjoyed this post? Share it!